Izborna lista za Nacionalni savet bošnjačke nacionalne manjine - ZA BOŠNjAKE, SANDžAK I MUFTIJU

Kandidati:

  1. Jahja Fehratović, 1982, univerzitetski profesor, Novi Pazar
  2. Fehim Husković, 1967, univerzitetski profesor, Novi Pazar
  3. Amela Zoranić, 1979, univerzitetski profesor, Novi Pazar
  4. Enver Gicić, 1976, univerzitetski profesor, Novi Pazar
  5. Admir Muratović, 1977, univerzitetski profesor, Novi Pazar
  6. Misala Pramenković, 1980, profesor, Tutin
  7. Samir Tandir, 1984, menadžer, Prijepolje
  8. Sead Šaćirović, 1976, profesor, Novi Pazar
  9. Alma Čolović-Međedović, 1985, psiholog, Novi Pazar
  10. Enes Svraka, 1970, vjerski službenik, Priboj
  11. Mustafa Fetić, 1969, univerzitetski profesor, Novi Pazar
  12. Jasmina Nikšić, 1984, asistent, Novi Pazar
  13. Zehnija Bulić, 1970, profesor, Novi Pazar
  14. Tešrif Šačić, 1962, profesor, Sjenica
  15. Samina Dazdarević, 1971, univerzitetski profesor, Novi Pazar
  16. Ljutvija Balkan, 1956, preduzetnik, Tutin
  17. Smail Alić, 1962, inženjer šumarstva, Tutin
  18. Mersija Camović, 1986, asistent, Sjenica
  19. Rifat Redžović, 1963, univerzitetski profesor, Novi Pazar
  20. Ismet Bihorac, 1970, imam, Nova Varoš
  21. Melida Aljović, 1989, psiholog, Novi Pazar
  22. Sead Redžović, 1974, profesor, Novi Pazar
  23. Dževad Mujezinović, 1963, privrednik, Prijepolje, Brodarevo
  24. Meliha Preljević, 1990, profesor, Tutin
  25. Ramiz Hamidović, 1956, profesor, Sjenica
  26. Fahrudin Alagić, 1961, inženjer mašinstva, Priboj
  27. Ramiza Karišik, 1962, penzioner, Sjenica
  28. Sabahudin Hajdarević, 1963, advokat, Prijepolje
  29. Ferhan Sejdović, 1965, privrednik, Sjenica
  30. Sabira Hadžiavdić, 1975, dipl. pravnik, Prijepolje
  31. Kemal Džemić, 1969, profesor, Tutin
  32. Edin Đerlek, 1987, profesor, Beograd, Sremčica
  33. Rejhana Selmanović, 1984, asistent, Novi Pazar
  34. Alibašić Rahim, 1969, preduzetnik, Tutin
  35. Enver Biševac, 1980, asistent, Novi Pazar

Nosilac liste

Jahja Fehratović

Jahja Fehratović

univerzitetski profesor, rođen 1982. godine

Program liste

 • - Kultura
 • - Obrazovanje
 • - Obaveštavanje
 • - Službena upotreba jezika i pisma