Izborna lista za Nacionalni savet bošnjačke nacionalne manjine - "ZA BOŠNJAČKO JEDINSTVO - dr Sulejman Ugljanin" | "ZA BOŠNJAČKO JEDINSTVO - dr. Sulejman Ugljanin"

Kandidati:

  1. dr Sulejman Ugljanin, 1953, doktor stomatologije, Novi Pazar
  Dr. Sulejman Ugljanin, doktor stomatologije, Novi Pazar
  2. Bajro Gegić, 1954, profesor matematike, Tutin
  Bajro Gegić, profesor matematike, Tutin
  3. Vasvija Gusinac, 1948, profesor engleskog jezika i književnosti, Novi Pazar
  Vasvija Gusinac, profesor engleskog jezika i književnosti, Novi Pazar
  4. Muhedin Fijuljanin, 1965, dipl. politikolog, Sjenica
  Muhedin Fijuljanin, dipl. politikolog, Sjenica
  5. prof. dr Sead Šemsović, 1978, univerzitetski profesor, Novi Pazar
  Prof. dr. Sead Šemsović, univerzitetski profesor, Novi Pazar
  6. Amela Spahić, 1976, dipl. pravnik, Novi Pazar
  Amela Spahić, dipl. pravnik, Novi Pazar
  7. Salih Hot, 1957, profesor hemije, Tutin
  Salih Hot, profesor hemije, Tutin
  8. Esad Džudžo, 1958, dipl. sociolog, Tutin
  Esad Džudžo, dipl. sociolog, Tutin
  9. Amela Sadović, 1988, master filolog, Novi Pazar
  Amela Sadović, master filolog, Novi Pazar
  10. prof. dr Redžep Škrijelj, 1959, univerzitetski profesor, Novi Pazar
  Prof. dr. Redžep Škrijelj, univerzitetski profesor, Novi Pazar
  11. prof. dr Hasim Mekić, 1959, univerzitetski profesor, Novi Pazar
  Prof. dr. Hasim Mekić, univerzitetski profesor, Novi Pazar
  12. Mevljuda Melajac, 1946, književnik, Novi Pazar
  Mevljuda Melajac, književnik, Novi Pazar
  13. prof. dr Fahrudin Mavrić, 1956, univerzitetski profesor, Novi Pazar
  Prof. dr. Fahrudin Mavrić, univerzitetski profesor, Novi Pazar
  14. Fuad Baćićanin, 1974, profesor, Novi Pazar
  Fuad Baćićanin, profesor, Novi Pazar
  15. dr Amra Lukarčanin, 1978, doktor stomatologije, Novi Pazar
  Dr. Amra Lukarčanin, doktor stomatologije, Novi Pazar
  16. Mustafa Baltić, 1983, dipl. arheolog, Sjenica
  Mustafa Baltić, dipl. arheolog, Sjenica
  17. Fahrudin Đekić, 1984, dipl. pravnik, Novi Pazar
  Fahrudin Đekić, dipl. pravnik, Novi Pazar
  18. Nazlija Aljušević, 1961, profesor istorije, Novi Pazar
  Nazlija Aljušević, profesor historije, Novi Pazar
  19. Eldin Jejna, 1982, dipl. socijalni radnik, Prijepolje
  Eldin Jejna, dipl. socijalni radnik, Prijepolje
  20. Galib Gicić, 1983, novinar, Novi Pazar
  Galib Gicić, novinar, Novi Pazar
  21. Selma Hodžić, 1991, apsolvent prava, Novi Pazar
  Selma Hodžić, apsolvent prava, Novi Pazar
  22. Alija Zumberović, 1956, inženjer saobraćaja, Novi Pazar
  Alija Zumberović, inženjer saobraćaja, Novi Pazar
  23. Muamer Smailbegović, 1954, dipl. inženjer elektrotehnike, Novi Pazar
  Muamer Smailbegović, dipl. inženjer elektrotehnike, Novi Pazar
  24. Selma Džinović, 1987, dipl. inženjer elektrotehnike, Prijepolje
  Selma Džinović, dipl. inženjer elektrotehnike, Prijepolje
  25. dr Mersudin Salihović, 1985, doktor stomatologije, Novi Pazar
  Dr. Mersudin Salihović, doktor stomatologije, Novi Pazar
  26. Rifat Ramović, 1960, dipl. menadžer u kulturi i medijima, Tutin
  Rifat Ramović, dipl. menadžer u kulturi i medijima, Tutin
  27. Amina Dazdarević-Alić, 1991, apsolvent prava, Novi Pazar
  Amina Dazdarević-Alić, apsolvent prava, Novi Pazar
  28. Vahid Demirović, 1987, profesor islamskih nauka, Tutin
  Vahid Demirović, profesor islamskih nauka, Tutin
  29. Ibrahim Hasanagić, 1958, dramski umetnik, Priboj
  Ibrahim Hasanagić, dramski umjetnik, Priboj
  30. Hasna Ziljkić, 1981, dipl. žurnalista, Tutin
  Hasna Ziljkić, dipl. žurnalista, Tutin
  31. Admir Mušović, 1984, profesor, Prijepolje
  Admir Mušović, profesor, Prijepolje
  32. Merfid Kamešničanin, 1988, dipl. politikolog, Novi Pazar
  Merfid Kamešničanin, dipl. politikolog, Novi Pazar
  33. Sadija Hodžić, 1962, dipl. ekonomista, Prijepolje
  Sadija Hodžić, dipl. ekonomista, Prijepolje
  34. Aladin Lotinac, 1987, dipl. inženjer informatike, Novi Pazar
  Aladin Lotinac, dipl. inženjer informatike, Novi Pazar
  35. Emina Fazlić, 1986, ekonomista, Priboj
  Emina Fazlić, ekonomista, Priboj

Nosilac liste

dr Sulejman Ugljanin

dr Sulejman Ugljanin

doktor stomatologije, rođen 1953. godine

Program liste

 • - Kultura
 • - Obrazovanje
 • - Obaveštavanje
 • - Službena upotreba jezika i pisma