Izborna lista za Nacionalni savet vlaške nacionalne manjine - Udruženje "Gergina" Negotin - Primarijus dr Siniša Čelojević

Kandidati:

  1. Siniša Čelojević, 1952, doktor specijalista - ginekolog, Negotin
  2. Slobodan Golubović, 1964, profesor fizike, Beograd
  3. Jagodinka Bogdanović, 1965, dipl. inženjer mašinstva, Rudna Glava
  4. Aca Kožokić, 1970, doktor medicinskih nauka lekar specijalista urolog, Novi Sip
  5. Rade Ilić, 1966, elektro tehničar, Jasikovo
  6. Tatjana Dražilović, 1976, magistar didaktičkih nauka, Zemun
  7. Dragoslav Zajkesković, 1952, penzioner, Zlot
  8. Radoje Marinković, 1952, penzioner, Beograd
  9. Nevenka Ilić, 1970, domaćica, Dubočka
  10. Slobodan Domaćinović, 1951, estradni umetnik, Negotin
  11. Ilija Florić, 1973, frigo mehaničar, Požarevac
  12. Slađana Stojanović, 1966, dipl. inženjer poljoprivrede, Negotin
  13. Živojin Niculović, 1961, poljoprivrednik, Mokranje
  14. Slobodan Trifunović, 1952, penzioner, Laznica
  15. Ljiljana Đokić, 1952, penzioner, Negotin
  16. Slaviša Nikolić, 1972, radnik, Dubočane
  17. Ilija Paucanović, 1956, penzioner, Bor
  18. Dara Đorić, 1967, učitelj, Laznica
  19. Dragiša Brebulović, 1952, penzioner, Prahovo
  20. Slobodanka Petrović, 1960, nastavnik razredne nastave, Negotin

Nosilac liste

Siniša Čelojević

Siniša Čelojević

doktor specijalista - ginekolog, rođen 1952. godine

Program liste

 • - Kultura
 • - Obrazovanje
 • - Obaveštavanje
 • - Službena upotreba jezika i pisma