Arhive oznaka: Ivan Bošnjak

Državni sekretar Bošnjak posetio Bujanovac

narandzasta-tanka

U organizaciji Centra za istraživanja migracija i uz podršku misije OEBS u Srbiji, u četvrtak 25. septembra 2014., održao se, u Bujanovcu, četvrti u nizu Okrugli sto pod nazivom „U susret izborima za nacionalne savete nacionalnih manjina“.narandzasta-tanka

20140925_140931

Okruglom stolu su između ostalih prisustvovali predstavnici Nacionalnog saveta albanske nacionalne manjine, predstavnici Nacionalnog saveta romske nacionalne manjine, predstavnici Koordinacionog tela za jug Srbije, predstavnici političkih partija koje zastupaju interese albanske manjine, kao i predstavnici nevladinog sektora i medija.

crta

Na okruglom stolu se prisutnima obratio mr Ivan Bošnjak, državni sekretar Ministarstva za državnu upravu i lokalnu samoupravu, Biljana Jović, predsednica Centra za istraživanje migracija, Vitomir Mihajlović, predsednik Nacionalnog saveta romske nacionalne manjine i Sveta Matić, urednik biltena Minority News.

crta

U svom uvodnom izlaganju, državni sekretar Bošnjak istakao je posvećenost Vlade Republike Srbije unapredjenju sveukupne manjinske politike u zemlji i, s tim u vezi, posebno je istakao značaj predstojećih izbora za nacionalne savete nacionalnih manjina,

crta

Predstavnici Nacionalnog saveta albanske nacionalne manjine naglasili su da se posledice bojkota popisa stanovništva od strane albanske zajednice osećaju u velikoj meri i kada su u pitanju izbori za nacionalni savet. Oni, kao i predstavnici nevladinog sektora i medija, složili su se da je jedna od najdrastičnijih posledica i ta što će broj članova nacionalnog saveta biti smanjen sa 29 na 15 članova.

crta

narandzasta-crta

ragmi-mustafacrtacrtaMeđu Albancima je sazrela svest o značaju nacionalnog saveta. Albanci znaju da je nacionalni savet odigrao važnu ulogu u organizaciji nastave na albanskom jeziku, kao i u drugim segmentima iz nadležnosti nacionalnog saveta, ali sada su proces izbora i kontinuitet ugroženi odlukom o smanjenju broja članova nacionalnog saveta,” izjavio je Ragmi Mustafa, član Nacionalnog saveta albanske nacionalne manjine.narandzasta-crta

crta

On je dodao i to da ne postoji saglasnost u podacima Republičkog zavoda za statistiku kada je u pitanju stanovništvo opština Preševo, Bujanovac i Medveđa. “Podaci se ne poklapaju kada poredite broj ljudi prema polu i prema nacionalnoj pripadnosti. Popis stanovništva je pun manjkavosti,“ dodao je on.

crta

Državni sekretar, mr Ivan Bošnjak, objasnio je da već dugo postoji svest da odziv Albanaca na popisu iz 2011. godine za posledicu ima stanje koje proizvodi nezadovoljstvo i države i albanske manjine, koje nije održivo i koje mora biti prevaziđeno kroz dijalog sa predstavnicima albanske manjine koji će biti izabrani na predstojećim izborima.

crta

„I sam sam svestan određenih nedostataka koji postoje i koje treba prevazići nakon izbora za nacionalne savete nacionalnih manjina. Obećavam da ćemo otvoreno razgovarati i zajednički raditi na otklanjanju problema,“ izjavio je mr Ivan Bošnjak obraćajući se prisutnima u sali Doma kulture u Bujanovcu.

crta

„Izbori su za mesec dana I, na žalost, ne postoji mogućnost da se u ovom trenutku u zakonsku regulativu unesu određene izmene o kojima smo na ovakvim skupovima razgovarali,“ izjavila je Biljana Jović, predsednica Centra za istraživanja migracija. Ona je napomenula da smatra da je trenutno za pripadnike nacionalnih manjina bitno da iskoriste zakonsku mogućnost i izaberu svoje predstavnike koji će se na najbolji način u Nacionalnom savetu starati o ispunjavanju brojnih ciljeva u okviru nadležnosti saveta. 

crta

Na Okruglom stolu se obratio i  predsednik Nacionalnog saveta romske nacionalne manjine, Vitomir Mihajlović koji je istakao izuzetnu saradnju sa predstavnicima Nacionalnog saveta albanske nacionalne manjine ističući da mnoge stvari i sličnosti vezuju pripadnike te dve nacionalne manjine.

crta

Albanci i Romi su najbrojnije nacionalne manjine u Srbiji i u prošlosti smo često bili izloženi diskriminaciji. Danas je situacija znatno bolja i nacionalni saveti su svakako doprineli da nam bude bolje“, izjavio je Mihajlović.

crta

Urednik biltena Minority News, Sveta Matić je pozvao da se birači, kandidati, mediji, međunarodne organizacije, organizacije civilnog društva i ostali zainteresovani, informišu o izborima za nacionalne savete nacionalnih manjina na posebno uređenim internet stranicama koje se nalaze na adresi www.izbori.minoritynews.rs.

crta

On je pozvao zainteresovane da svoje stavove, idjeje, mišljenja i informacije podele sa redakcijom kako bi portal što bolje odgovarao na potrebe birača i bio im praktična pomoć u izbornom procesu.

crta

Na kraju skupa, državni sekretar se zahvalio učesnicima na velikom interesovanju i otvorenom razgovoru i, izrazivši nadu da neće doći do politizacije izbornog procesa, pružio je podršku svim pripadnicima albanske manjine da uzmu što veće učešće u procesu upisa u poseban birački spisak, u procesu kandidovanja i u procesu izbora za članove nacionalnog saveta albanske nacionalne manjine.

crta

Bošnjak: Izbori za nacionalne savete planirani za oktobar

crta

Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave treba da donese podzakonska akta kako bi mogle da se primene odredbe Zakona o savetima nacionalnih manjina kaže državni sekretar Ivan Bošnjak

Ministar državne uprave i lokalne samouprave Kori Udovički bi do kraja meseca trebalo da donese podzakonska akta u vezi sa već izmenjenim Zakonom o nacionalnim savetima nacionalnih manjina, pa u tom resoru predviđaju da će izbori za te savete biti održani do 30. oktobra.

 

Izmenjeni zakon usvojen je u parlamentu 23. maja, a podzakonska akta se odnose na način upisa i vođenja posebnog biračkog spiska, način upisa i vođenja Registra nacionalnih saveta nacionalnih manjina i na sadržaj obrasca za prikupljanje potpisa birača koji podržavaju elektore.

 

Odluku o raspisivanju izbora za članove nacionalnih saveta donosi ministar, kaže državni sektretar u resoru državne uprave i lokalne smaouprave Ivan Bošnjak uveren da izmenjeni zakon donosi nova, kako kaže, jasnija pravila koja će poboljšati čitav sistem nacionalnih saveta nacionalnih manjina u Srbiji.

Pre svega, napominje, biće poboljšanja komunkacija manjinskih zajednica sa centralnim i lokalnim vlastima, ali i njihova kulturna autonomija, odnosno svi segmenti koji su u zakonskim okvirom dati u nadležnost nacionalnim savetima.

 

„U ranijem periodu bilo je problema kod raspustanja nacionalnih saveta i sproveđenja izbora u nadleznosti CIKa“, podsetio je Bošnjak.

 

On je u izjavi za Tanjug ukazao da je izmenama zakona nadležnost za sprovođenje izbora prešla sa CIK-a na Republičku izbornu komisiju čime je rešen problem nedovoljno stručne prirode organa koji sprovode izbore za clanove saveta.

 

Potrebno je, ocenio je Bošnjak, ostaviti dovoljno vremena pripadnicima nacionalnih manjina da se upišu u poseban birački spisak s obzirom na to da od broja upisanih zavis da li će pripadnici jedne nacionalne manjine članove za savet birati na neposrednim izborima ili na izborima putem elektorske skupštine.

 

Izmenama i dopunama Zakona o nacionalnim savetima nacionalnih manjina nisu obuhvaćene odredbe koje je Ustavni sud u februaru stavio van snage jer se prilikom usvajanja ovih izmena išlo na preciznije određivanje samog postupka izbora za nacionalne savete, kaže Bošnjak koji očekuje da će se u narednom periodu pristupiti i rešavanju ovog pitanja.

 

Očekuje, kaže, i da se početkom godine počne sa izradom novih izmena i dopuna ili potpuno novog zakona.

 

Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave je intenziviralo poslove koji se tiču unapređenja i ažuriranja posebnog biračkog spiska nacionalne manjine, koji Ministarstvo vodi kao službenu evidenciju i u elektronskoj formi.

 

Inače, prema trenutnom stanju upisanih pripadnika nacionalnih manjina u poseban birački spisak veći broj nacionalnih manjina ispunjavaju uslov za neposredne izbore, a samo pojedine manjine će savete birati putem elektorske skupštine.

crta

Izbori za savete nacionalnih manjina po planu

crta

Sve predviđene radnje koje se tiču izbora za nacionalne savete nacionalnih manjina koji će biti održani 26. oktobra obavljaju se po planu i bez ikakvih problema, izjavio je državni sekretar u Ministarstvu državne uprave i lokalne samouprave Ivan Bošnjak.

crta

Bošnjak je nakon sastanka sa predstavnicima nacionalnog saveta makedonske nacionalne manjine kazao Tanjugu da su kroz dijalog otvorena određena pitanja u vezi sa tehničkim izvođenjem tih izbora.

crta

On je pozvao pripadnike nacionalnih manjina da se u što većem broju do 18. avgusta upišu u posebne biračke spiskove kako bi obezbedili demokratičnost daljeg izbornog procesa.

crta

Iako će izbori biti raspisani 20. avgusta, građani će i nakon toga moći da se upišu u biračke spiskove koji se nalaze u okviru nadležnosti tog ministarstva, a upisivanje se obavlja u samim jedinicama lokalne samouprave, odnosno u opštinama i gradovima.

crta

Bošnjak je dodao da su u aktivnom dijalogu sa postojećim nacionalnim savetima i republičkim izbornom komisijom u čijoj nadležnosti će biti sam izborni proces.

crta

Izvor: Tanjug

crta