Arhive oznaka: debata

Nova debata: „Položaj nacionalnih manjina i izbori za nacionalne savete nacionalnih manjina“

narandzasta-tanka

Fondacija Centar za demokratiju u saradnji sa Fridrih Ebert Fondacijom organizuje debatu na temu „Položaj nacionalnih manjina i izbori za nacionalne savete nacionalnih manjina“.narandzasta-tanka

Centar za demokratiju od svog osnivanja pitanju položaja nacionalnih manjina posvetio je veliku pažnju. Smatramo da je uvažavanje prava nacionalnih manjina jedan od pokazatelja demokratičnosti društva i način da se uvaže razlike i dodatno obogati kultura svih nacija koje žive u Srbiji. U nedavnoj prošlosti pitanja prava nacionalnih manjina izazivalo je veoma velike potrese koji nisu doprinosili razvoju mehanizama za ostvarivanje tih prava, već su rastakali političku zajednicu.

crta

U svetlu najnovije debate – podstaknuti i predstojećim izborima za nacionalne savete nacionalnih manjina želimo da razmotrimo njihov položaj. Unapređivanje kulture, obrazovanja, informisanja i službene upotrebe maternjeg jezika i pisma spada u nadležnosti nacionalnih saveta nacionalnih manjina. Srbija na putu evropskih integracija nastoji da svim nacionalnim manjinama obezbedi uživanje tih prava. Ustavom definisana kao sekularna država Srbija mora jasnije da definiše nadležnosti i uticaje verskih zajednica u političkim pitanjima.

crta

Debata će biti održana održana u sredu, 08. oktobra 2014. u sali Narodne banke Srbije, Nemanjina 17 (ulaz iz Svetozara Markovića, II sprat).

crta

Izvor: www.politickiforum.org