Izborna lista za Nacionalni savet rumunske nacionalne manjine - Sve Za Otadžbinu - Jonel Omoran | Totul Pentru Tara - Ionel Omoran

Kandidati:

  1. Ionel Omoran, 1971, stolar, Straža
  Ionel Omoran
  2, Aleksandar Balan, 1972, dipl. ekonomista, Beograd
  Alecsandru Balan
  3, Kristijana Balan, 1980, student, Beograd
  Kristiana Balan
  4, Todor Groza, 1952, profesor, Mesić
  Todor Groza
  5, Mihaela Božin, 1993, domaćica, Jablanka
  Mihaela Bojin
  6, Pau Voina, 1961, seljak, Ritiševo
  Pau Voina
  7, Daniel Kaldare, 1989, zemljoradnik, Straža
  Daniel Caldare
  8, Virđinija Grujesku, 1968, domaćica, Kuštilj
  Virginia Gruiescu

Nosilac liste

Ionel Omoran

Ionel Omoran

stolar, rođen 1971. godine

Program liste

 • - Kultura
 • - Obrazovanje
 • - Obaveštavanje
 • - Službena upotreba jezika i pisma