Izborna lista za Nacionalni savet slovenačke nacionalne manjine - SLOVENCI ZAJEDNO - SLOVENCI SKUPAJ

Kandidati:

  1. Saša Verbič, 1948, dipl. inženjer hemijski tehnolog, Beograd
  2. Maja Đukanović, 1962, profesor filološkog fakulteta, Novi Beograd
  3. Anica Sabo, 1954, profesor fakulteta muzičkih umetnosti , Beograd
  4. Imre Šoti, 1963, dipl. ekonomista, Subotica
  5. Josip Veber, 1968, dipl. geograf. -turizmolog, Pančevo
  6. Vida Popović, 1953, dipl. ekonomista, Beograd
  7. Ana Kocjan, 1975, konzervator, Beograd
  8. Saša Radić, 1982, dipl. pravnik, Kostolac
  9. Dragomir Zupanc, 1946, TV reditelj, Beograd
  10. Marija Vauda Pilipović, 1961, diplomirani vajar, Beograd
  11. Andrija Dimitrijević, 1954, profesor fakulteta dramskih umetnosti , Novi Beograd
  12. Ana Juvanec - Gerden, 1931, domaćica, Beograd
  13. Aleksandar Ermenc, 1989, dipl. menadžer, Kovin
  14. Vesna Radaković, 1965, profesor srednje škole, Kragujevac
  15. Galina Vrtačnik, 1974, dipl. vaspitač, Beograd

Nosilac liste

Saša Verbič

Saša Verbič

dipl. inženjer hemijski tehnolog, rođen 1948. godine

Program liste

 • - Kultura
 • - Obrazovanje
 • - Obaveštavanje
 • - Službena upotreba jezika i pisma