Izborna lista za Nacionalni savet slovačke nacionalne manjine - "Slovački identitet" - Ana Tomanova Makanova | Slovenska identita - Ana Tomanova Makanova

Kandidati:

  1. Ana Tomanova Makanova, 1961, dipl. pedagog, Novi Sad
  2. Vladimir Valentik, 1959, novinar, Bački Petrovac
  3. Jarmila Ćendić, 1961, istoričar umetnosti, Kovačica
  4. Ladislav Petrovič, 1968, profesor fizičke kulture, Padina
  5. Ana Hrćan-Leskovac, 1969, profesor razredne nastave, Petrovaradin
  6. Miroslav Kožik, 1985, elektrotehničar energetike, Stara Pazova
  7. Zuzana Lenhart, 1957, profesor, Kovačica
  8. Martin Zloh, 1964, dipl. ekonomista, Kovačica
  9. Jarmila Šproh-Beljička, 1977, lekar, Bački Petrovac
  10. Samuel Čelovski, 1950, univerzitetski profesor, Bački Petrovac
  11. Zdenka Valent-Belić, 1975, profesor slovačkog jezika i književnosti, Novi Sad
  12. Valentin - Mihajlo Grnja, 1962, muzički saradnik, Pivnice
  13. Olina Kolar, 1976, sveštenik, Šid
  14. Pavel Zima, 1956, dipl. inženjer elektrotehnike, Kulpin
  15. Katarina Vereš, 1958, novinar, Stara Pazova
  16. Jozef Gašparovski, 1962, menadžer, Selenča
  17. Tatiana Nađ, 1967, profesor razredne nastave, Pivnice
  18. Mihal Madacki, 1955, foto dizajner, Kisač
  19. Erka Viljačik, 1965, dipl. inženjer - master, Aradac
  20. Jan Petrovič, 1978, doktor stomatologije, Padina
  21. Lidija Karkuš, 1986, profesor geografije, Kovačica
  22. Pavel Roharik, 1957, profesor istorije, Padina
  23. Ana Simonović, 1960, novinar, Stara Pazova
  24. Andrija Beređi, 1954, dipl. ekonomista, Erdevik
  25. Martina Zrinji, 1988, profesor biologije i geografije, Janošik
  26. Mihal Đurovka, 1972, novinar i slikar, Kisač
  27. Eva Petraš, 1967, dipl. inženjer poljoprivrede, Padina
  28. Andrej Meleg, 1969, radnik, Bački Petrovac
  29. Marina Holi-Balalić, 1975, psiholog, Novi Sad

Nosilac liste

Ana Tomanova Makanova

Ana Tomanova Makanova

diplomirani pedagog, rođena 1961. godine

Program liste

 • - Kultura
 • - Obaveštavanje
 • - Jezik i pismo
 • - Razno