Izborna lista za nacionalni savet slovačke nacionalne manjine - SLOVACI NAPRED! - PAVEL SUROVI SLOVACI VPRED! - PAVEL SUROVY

Kandidati:

  1. Pavel Surovi, 1980, dipl. ekonomista/informatičar, Kisač
  2. Ljibuška Lakatoš, 1972, profesor fizičkog vaspitanja, Stara Pazova
  3. Katarina Vrabčenjak, 1956, profesor srpskog jezika i književnosti, Selenča
  4. Zlatko Lenhart, 1966, koordinator za ljudska i manjinska prava, Beograd
  5. Ana Boldocki-Ilić, 1958, lekar, Bački Petrovac
  6. Janko Havran, 1966, profesor fizike, Stara Pazova
  7. Miroslav Benka , 1956, dipl. reditelj, Stara Pazova
  8. Zlatko Šimak, 1965, dipl. pravnik, Padina
  9. Ana Huđanova, 1963, profesor slovačkog jezika, Gložan
  10. Jan Glozik, 1957, poljoprivrednik i slikar, Kovačica
  11. Slovenka Benkova-Martinkova, 1981, doktor umetnosti, Bački Petrovac
  12. Rastislav Surovi, 1935, nastavnik, Kisač
  13. Janko Kolarik, 1965, nastavnik razredne nastave, Padina
  14. Marija Kukučka Supekova, 1966, nastavnik slovačkog jezika, Čelarevo
  15. Miloslav Hrćan, 1960, novinar, Kovačica
  16. Jaroslav Stevanov, 1963, turistički organizator, Zrenjanin
  17. Marina Kanjova, 1983, profesor klavira, Novi Sad
  18. Jan Činčurak, 1950, penzioner, Kulpin
  19. Vladimir Huđan, 1990, nastavnik matematike, Gložan
  20. Jan Meleg, 1964, preduzetnik, Bački Petrovac
  21. Ankica Nemogova-Kadancova, 1977, profesor slovačkog jezika i književnosti, Padina
  22. Miroslav Đurka, 1960, preduzetnik, Erdevik
  23. Juraj Beređi, 1959, ekonom, Selenča
  24. Kvjetka Lenhart, 1991, negovatelj, Padina
  25. Janko Benka, 1976, ugostitelj, Lalić
  26. Pavel Kukučka, 1958, nastrojar, Boljevci
  27. Zuzana Pudelka, 1953, slikarka, Pivnice
  28. Jano Čeh, 1943, penzioner, Kovačica
  29. Katarina Dolinaj, 1936, nastavnik, Belo Blato

Nosilac liste

Pavel Surovi

Pavel Surovi

rođen 1980. godine diplomirani ekonomista - informatičar

Program liste

 • - Kultura
 • - Obrazovanje/li>
 • - Obaveštavanje<
 • - Službena upotreba jezika i pisma