Izborna lista za Nacionalni savet rusinske nacionalne manjine - "Rusinska omladina" / "Ruska mladež"

Kandidati:

  1. Saša Sabadoš, 1989, master istoričar, Sombor
  2. Sandra Baranj, 1985, profesor rusinskog jezika i književnosti, Đurđevo
  3. Ivan Kanjuh, 1991, student, Novi Sad
  4. Jakim Vinaji, 1986, student, Ruski Krstur
  5. Marina Hajduk, 1991, student, Ruski Krstur
  6. Aleksandra Lenđer, 1987, dipl. filolog - rusinista, Vrbas
  7. Željko Farkaš, 1994, ugostitelj, Kucura
  8. Ivan Emejdi , 1992, student, Ruski Krstur
  9. Andreja Biki, 1995, student, Ruski Krstur
  10. Melanija Mali, 1994, student, Kucura
  11. Ivan Molnar, 1991, elektrotehničar računara, Đurđevo
  12. Dejan Bučko, 1989, student, Ruski Krstur
  13. Olja Balint, 1991, vaspitač, Đurđevo

Nosilac liste

sabados

Saša Sabadoš

master istoričar, rođen 1989. godine

Program liste

 • - Kultura
 • - Obrazovanje
 • - Obaveštavanje
 • - Službena upotreba jezika i pisma