Izborna lista za Nacionalni savet rusinske nacionalne manjine - "RUSINSKA LIGA" OLENA PAPUGA - "RUSKA LIGA" OLENA PAPUGA

Kandidati:

  1. Olena Papuga, 1964, novinar, Ruski Krstur
  2. Helena Pašo Pavlovič, 1963, profesor sociologije, Ruski Krstur
  3. Vladimir Olejar, 1981, poslovni informatičar, Ruski Krstur
  4. Melanija Rimar, 1958, novinar, Petrovaradin
  5. Vesna Ragaji - Cap, 1960, profesor biologije, Kucura
  6. Đura Vinaji, 1958, novinar, Novi Sad
  7. Sonja Paplacko, 1987, dipl. politikolog, Novi Sad
  8. Irina Varga, 1953, nastavnik biologije, Ruski Krstur
  9. Miroslav Takač, 1966, vodoinstalater, Đurđevo
  10. Zlatana Nađ, 1955, specijalista opšte medicine, Ruski Krstur
  11. Blažena Homa - Cvetković, 1963, jezički urednik, Novi Sad
  12. Jakim Hardi, 1961, radnik, Đurđevo
  13. Natalija Govlja, 1963, profesor razredne nastave, Ruski Krstur
  14. Slavica Marmila, 1966, profesor matematike, Kula
  15. Ivan Davosir, 1961, direktor, Novi Sad
  16. Vladimir Novta, 1977, inženjer informatike, Ruski Krstur

Nosilac liste

Olena Papuga

Olena Papuga

novinar, rođena 1964. godine

Program liste

 • - Kultura
 • - Obaveštavanje
 • - Jezik i pismo
 • - Razno