Izborna lista za Nacionalni savet rusinske nacionalne manjine - Rusinska inicijativa, Nikola Šanta/Ruska iniciativa, Mikola Šanta

Kandidati:

  1. Nikola Šanta, 1959, urednik izdavačke delatnosti, Kucura
  2. Miroslav Keveždi, 1976, master menadžmenta u kulturi i medijima, Novi Sad
  3. Ljubica Otić, 1959, kustos istoričar, Đurđevo
  4. Dr Janko Ramač, 1955, profesor univerziteta, Kisač
  5. Borislav Sakač, 1959, dipl. inženjer elektrotehnike, Novi Sad
  6. Marija Tot, 1959, urednik kulture, Petrovaradin
  7. Dr Jakov Kišjuhas, 1948, profesor, Novi Sad
  8. Mihajlo Ramač, 1951, književnik, Petrovaradin
  9. Bernardica Orihan, 1962, arhitekta, Kucura
  10. Aleksandar Mudri, 1983, master profesor rusinskog jezika, Kula
  11. Emil Njaradi, 1960, radnik, Ruski Krstur
  12. Mr Anamarija Ramač Furman, 1977, profesor, Novi Sad
  13. Dr Đura Hardi, 1971, istoričar, Novi Sad
  14. Julijan Međeši, 1967, pogonski električar, Vrbas
  15. Mr Tatjana Bugarski, 1976, kustos etnolog-antropolog, Novi Sad
  16. Amalija Varga, 1982, arhitekta, Novi Sad
  17. Mihajlo Ramač, 1956, diplomirani farmaceut, Ruski Krstur
  18. Ljupka Hornjak, 1983, master zaštite životnesredine, Kucura
  19. Slavko Džudžar, 1960, trgovac, Novi Sad

Nosilac liste

Nikola Šanta

Nikola Šanta

urednik izdavačke delatnosti, rođen 1959. godine

Program liste

 • - Kultura
 • - Obrazovanje
 • - Obaveštavanje
 • - Službena upotreba jezika i pisma