narandzasta-tanka

Koliko je potrebno da se skupi potpisa da bi neko stekao status elektora?

narandzasta-tanka

Putem elektorske skupštine se biraju oni saveti čiji pripadnici su se u manjem procentu od 40 upisali u poseban birački spisak. Dakle, ako određena nacionalna manjina prema popisu broji 10.000 pripadnika, makar 4.000 pripadnika treba da se lično upisalo u poseban birački spisak da bi se stekli uslovi da se izbori za nacionalni savet sprovedu na direktan i neposredan način.

Za te nacionalne manjine je predviđeno da članove saveta biraju putem elektorske skupštine, a elektor može biti svaki pripadnik nacionalne manjine čiju kandidaturu podrži:

- 20 pripadnika nacionalne manjine upisanih u poseban birački spisak, za nacionalnu manjinu čiji broj prema poslednjem popisu stanovništva iznosi manje od 10.000 lica;

- 30 pripadnika nacionalne manjine upisanih u poseban birački spisak, za nacionalnu manjinu čiji broj prema poslednjem popisu stanovništva iznosi više od 10.000 lica, ali manje od 20.000 lica;

- 45 pripadnika nacionalne manjine upisanih u poseban birački spisak, za nacionalnu manjinu čiji broj prema poslednjem popisu stanovništva iznosi više od 20.000 lica, ali manje od 50.000 lica;

- 60 pripadnika nacionalne manjine upisanih u poseban birački spisak, za nacionalnu manjinu čiji broj prema poslednjem popisu stanovništva iznosi više od 50.000 lica, ali manje od 100.000 lica;

- 100 pripadnika nacionalne manjine upisanih u poseban birački spisak, za nacionalnu manjinu čiji broj prema poslednjem popisu stanovništva iznosi više od 100.000 lica.

Elektori koji ispune taj uslov, na posebnoj skupštini biraju članove saveta i njihov savet funkcioniše pod istim uslovima kao i saveti koji su birani na neposredan način.

( Član 105 Zakona o nacionalnim savetima nacionalnih manjina iz 2009. godine)