narandzasta-tanka

Da li mogu da glasan na izborima za nacionalne savete nacionalnih manjina iako sam se na popisu stanovništva izjasnio kao Srbin odnosno Srpkinja?

narandzasta-tanka

Popis stanovništva je anoniman i ne postoji mogućnost provere da li su se u poseban birački spisak upisali svi oni građani koji su se na popisu izjasnili kao pripadnici nacionalne manjine ili se upisao I neko ko se na popisu izjasnio kao Srbin. Međutim, ukoliko su u pitanju zloupotrebe koje urušavaju sistem kulturne autonomije nacionalnih manjina ili neki drugi vid zloupotrebe Ministarstvo ima mogućnost da odbije upis u poseban birački spisak.