Obaveštenja

24.09.2014.

22. sednica Republičke izborne komisije

crta

Republička izborna komisija je na 22. sednici, održanoj 24. septembra 2014. godine, razmatrala i donela Rešenje kojim se proglašava Izborna lista „Gerhard“ podunavske Švabe -zajedno, Anton Bek za neposredne izbore za članove Nacionalnog saveta nemačke nacionalne manjine, raspisane za 26. oktobar 2014. godine.

crta

Na ovoj sednici, Republička izborna komisija je razmatrala i donela Rešenje kojim se proglašava i Izborna NEZAVISNI RUMUNI SRBIJE – dr Dorinel Stan ROMANIA INDEPENDENTI DIN SERBIA – Dr Dorinel Stan za neposredne izbore za članove Nacionalnog saveta rumunske nacionalne manjine, raspisane za 26. oktobar 2014. godine.

crta

U nastavku sednice, Republička izborna komisija usvojila je odgovor Republičke izborne komisije Odboru za ljudska i manjinska prava i ravnopravnost polova, u vezi sa dopisom Odbora od 19. septembra, kojim je RIK-u ustupljen na dalju nadležnost zahtev Poslaničke grupe SDA Sandžaka – PDD za izmenu izbornih akata za izbore za nacionalne savete nacionalnih manjina. U obrazloženju zamenik predsednika Ivan Šebek istakao je da Republička izborna komisija nije u mogućnosti da menja zakon, već samo da ga sprovodi.

crta

Na kraju rada, Republička izborna komisija donela je Odluku o određivanju koordinatora Republičke izborne komisije.

crta

Sednici je predsedavao zamenik predsednika Republičke izborne komisije Ivan Šebek.

crta