Izborna lista za Nacionalni savet albanske nacionalne manjine - "NAGIB TAIPI - NAGIB TAIPI"

Kandidati:

  1. Nagib Taipi, 1971, bravar, Bujanovac
  2. Izet Limani, 1962, nezaposlen, Bujanovac
  3. Ajtene Taipi, 1975, domaćica, Bujanovac
  4. Mentor Aliti, 1975, dramaturg, Bujanovac
  5. Ibrahim Malići, 1995, student, Bujanovac

Nosilac liste

Nagib Taipi,

bravar, rođen 1971. godine

Program liste

 • - Kultura
 • - Obrazovanje
 • - Obaveštavanje
 • - Službena upotreba jezika i pisma