Izborna lista za Nacionalni savet albanske nacionalne manjine - Akademska lista

Kandidati:

  • 1. Petar Petrović
  • 2. Ivan Ivanović
  • 3. Ivan Ivanović
  • 4. Ivan Ivanović
  • 5. Ivan Ivanović
  • 6. Ivan Ivanović

Nosilac liste

 

Petar Petrović

lekar rodjen 14.05.1994. Preševo

Program liste

  • - Kultura
  • - Obaveštavanje
  • - Zdravstvena zaštita
  • - Razno