"MATICA SLOVAČKA U SRBIJI - ZA SLOVAČKI IDENTITET" Katarina Melegova-Melihova | MATICA SLOVENSKA V SRBSKU - ZA SLOVENSKOST Katarina Melegova-Melichova

Kandidati:

  1. Katarina Melegova-Melihova, 1954, novinar, Bački Petrovac
  2. Jan Slavik, 1956, organizator kulturnih aktivnosti, Kisač
  3. Igor Feldi, 1978, sveštenik SEAVC, Novi Sad
  4. Jarmila Bohuš, 1975, ekonomista, Gložan
  5. Pavel Marčok, 1968, profesor informatike, Bački Petrovac
  6. Juraj Červenak, 1951, dipl. inženjer. elektrotehnike, Gložan
  7. Marija Andrašik, 1961, profesor slovačkog jezika i književnosti, Bački Petrovac
  8. Juraj Suđi, 1968, magistar muzičke pedagogije, Selenča
  9. Jaroslav Javornik, 1975, sveštenik SEAVC, Kulpin
  10. Gabriela Guba Červeni, 1976, profesor istorije, Pivnice
  11. Hana Tancik, 1986, magistar komunikologije, Bački Petrovac
  12. Dušan Kereš, 1945, profesor fizike, Padina
  13. Jan Vida, 1987, sveštenik SEAVC, Kulpin
  14. Vjera Miškovicova , 1958, dipl. inženjer poljoprivrede, Gložan
  15. Vladislav Ivičiak, 1979, sveštenik SEAVC, Kisač
  16. Mihal Balaž, 1970, mašinski tehničar, Stara Pazova
  17. Ana Palik-Kunčak, 1961, teolog, Kisač
  18. Janko Hodolič, 1950, univerzitetski profesor, Novi Sad
  19. Jan Zvara, 1969, prehrambeni tehničar, Aradac
  20. Katarina Rašeta, 1953, dipl. pravnik, Bački Petrovac
  21. Jan Brtka, 1953, profesor, Bački Petrovac
  22. Jan Tomaš, 1988, profesor istorije i geografije, Kovačica
  23. Ana Hrnčjar, 1960, profesor slovačkog jezika i književnosti, Lalić
  24. Jan Balca, 1963, organizator kulturnih aktivnosti, Kisač
  25. Silvester Kolar, 1986, ekonomski tehničar, Lug
  26. Vijera Toman, 1967, profesor, Boljevci
  27. Željko Čapelja, 1973, mašinski tehničar, Dobanovci
  28. Pavel Tomeček, 1953, naftni tehničar, Janošik
  29. Jarmila Hromčik, 1971, profesor informatike, Belo Blato

Nosilac liste

Katarina Melegova-Melihova

Katarina Melegova-Melihova

novinar, rođena 1954. godine

Program liste

 • - Kultura
 • - Obaveštavanje
 • - Jezik i pismo
 • - Razno