Izborna lista za Nacionalni savet rusinske nacionalne manjine - "JA RUSIN"

Kandidati:

  1. Julijan Kovač, 1950, dipl. ekonomista, Šid
  2. Milomir Šajtoš, 1960, IT menadžer, Novi Sad
  3. Nataša Makaji - Mudroh, 1974, strukovni vaspitač, Sremska Kamenica
  4. Mihajlo Fejsa, 1957, univerzitetski profesor, Kucura
  5. Đuro Papuga, 1951, mašinski inžinjer, Ruski Krstur
  6. Sanja Tirkajlo, 1964, prevodilac, Šid
  7. Miroslav Besermenji, 1962, doktor veterinarske medicine, Sremska Mitrovica
  8. Aleksandar Čovs, 1982, inženjer elektronike-projektant, Novi Sad
  9. Monika Hardi, 1980, referent kulturnih aktivnosti, Kucura
  10. Zdravko Beserminji, 1974, mehaničar motornih vozila, Kucura
  11. Vladimir Bučko, 1947, dipl. mašinski inženjer, Kula
  12. Marija Doroški, 1960, knjižničar, Ruski Krstur
  13. Vladimir Džunja, 1951, penzioner, Bačinci
  14. Bogdan Rac, 1966, novinar, Novi Sad
  15. Marija Hornjak, 1968, poljoprivredni tehničar, Kucura
  16. Mihail Hološnjaj, 1961, sveštenik, Đurđevo
  17. Marina Džudžar, 1988, master profesor rusinskog jezika i literature, Ruski Krstur
  18. Zdenko Lazor, 1983, profesor, Bikić Do
  19. Senka Mučenski, 1975, profesor razredne nastave, Kucura

Nosilac liste

Julijan Kovač

Julijan Kovač

dipl. ekonomista, rođen 1950. godine

Program liste

 • - Kultura
 • - Obrazovanje
 • - Obaveštavanje
 • - Službena upotreba jezika i pisma