Izborna lista za Nacionalni savet grčke nacionalne manjine - Grci Srbije - Vasilios Provelegkos

Kandidati:

  1. Vasilios Provelegkos, 1978, dipl. ekonomista, Beograd
  2. Vladimir Bisenić, 1975, privatnik, Beograd
  3. Ljiljana Manojlović, 1939, dipl. istoričar umetnosti, Beograd
  4. Maja Grujić, 1963, dipl. pravnik, Požarevac
  5. Senka Vlaisavljević, 1991, student, Žitište
  6. Uroš Krivić, 1988, student, Novi Sad
  7. Jelena Vujić, 1973, ekonomski tehničar, Beograd
  8. Nikolas Provelegkos, 1986, menadžer, Beograd
  9. Milena Jovičin, 1967, ekonomista, Novi Sad
  10. Darja Koturović, 1982, dipl. pravnik, Beograd
  11. Marko Mandić, 1979, dipl. pravnik, Beograd
  12. Ljiljana Kožović, 1981, dipl. ekonomista, Beograd
  13. Marko Šutija, 1981, internet dizajner, Beograd
  14. Snežana Šutić, 1957, slobodni umetnik, Beograd
  15. Dušan Lovrenčić, 1974, grafički dizajner, Beograd

Nosilac liste

Vasilios Provelegkos proveleggios - Grci Srbije

Vasilios Provelegkos

dipl. ekonomista, rođen 1978. godine

Program liste

 • - Kultura
 • - Obrazovanje
 • - Obaveštavanje
 • - Službena upotreba jezika i pisma