narandzasta-tanka

Що це національні ради національних меншин?

narandzasta-tanka

Для здійснення прав на самоврядування в галузі культури, освіти, сповіщення та офіційного використання мови і письма, громадяни, які належать до національних меншин в Республіці Сербія можуть обрати свої національні ради. Національна рада представляє національну меншину в галузі культури, освіти, сповіщення мовою національної меншини та офіційного використання мови і письма, бере участь в процесі прийняття рішень або приймає рішення щодо відповідних питань і створює установи, господарські товариства та інші організації у відповідних галузях.

(Стаття 2 Закону про національні ради національних меншин від 2009 року)narandzasta-tanka

Які питання належать до компетенції національної ради?

narandzasta-tanka

Національна рада, згідно із законом та своїм статутом, через свої органи, самостійно:

1) затверджує статут національної ради та вносить в нього зміни;

2) затверджує фінансовий план, фінансовий звіт і остаточний баланс;

3) розпоряджається власним майном;

4) приймає рішення щодо найменування, символів і печатки національної ради;

5) приймає пропозиції щодо національних символів, ознак та свят національної меншини;

6) створює установи, спілки, фонди, господарські товариства в галузях культури, освіти, сповіщення й офіційного використання мови і письма;

7) надає пропозицію стосовно представників національної меншини в раді з міжнаціональних відносин у відповідному органі місцевого самоврядування; 8) визначає i призначає нагороди;

9) ініціює ухвалення i контролює виконання законів та інших нормативних актів в галузях культури, освіти, сповіщення й офіційного використання мови і письма;

10) бере участь у розробці норм та пропонує зміни й доповнення нормативних актів, якими регулюються гарантовані Конституцією права національних меншин актів в галузях культури, освіти, сповіщення й офіційного використання мови і письма;

11) пропонує окремі норми та тимчасові заходи в галузях, в яких здійснюється право на самоврядування, з метою досягнення повної рівноправності між громадянами, які належать до відповідної національної меншини та громадянами, що належать до більшості;

12) ініціює розгляд справи Захисником громадян, омбудсменом Воєводини або місцевим омбудсменом, а також іншими компетентними органами, якщо оцінить, що мало місце порушення гарантованих Конституцією прав і свобод національних меншин;

13) ініціює розгляд справи згідно з п. 12) цієї статті від імені громадянина, що належить до національної меншини, при чому повинна мати довіреність у письмовій формі;

14) висловлює своє ставлення, надає пропозиції та вживає заходи стосовно всіх питань, безпосередньо пов'язаних із статусом, ідентичністю та правами національної меншини;

15) приймає рішення щодо інших питань, передбачених законом.

(Стаття 10 Закону про національні ради національних меншин)narandzasta-tanka

Коли відбудуться вибори в національні ради національних меншин?

narandzasta-tanka

Вибори відбудуться в неділю 26 жовтня 2014 року.


(Частина 4, Рішення про оголошення виборів членів національних рад національних меншин)narandzasta-tanka

Якими способами вибираються члени національних рад національних меншин?

narandzasta-tanka

Члени національних рад обираються на прямих виборах або виборчою колегією.

(Стаття 29. Закону про внесення змін та доповнень до закону про національні ради національних меншин)narandzasta-tanka

Коли організовуються прямі вибори, а коли вибори проводяться виборчою колегією?

narandzasta-tanka

Прямі вибори членів національних рад проводяться тоді, коли за добу до оголошення виборів в окремий список виборців національної меншини внесено більше ніж 40% громадян, що належать до відповідної національної меншини згідно з даними останнього перепису населення. Щоб встановити, чи задоволені вимоги стосовно прямих виборів, Міністерство тимчасово, за добу до оголошення виборів, закриває окремий список виборців національної меншини. Вибори проводяться виборчою колегією, якщо вимоги стосовно прямих виборів не задоволені та якщо нові вибори оголошуються протягом 60 днів з дня розпуску національної ради.

(Стаття 100. Закону про національні ради національних меншин)narandzasta-tanka

Хто може брати участь у виборах в національні ради національних меншин?

narandzasta-tanka

Будь-який представник національної меншини має право обирати членів національної ради, якщо задовольняє Конституцією і законодавством передбачені загальні умови для набуття активного виборчого права. Окремою умовою для набуття активного виборчого права на вибирання членів національної ради є включення в окремий список виборців національної меншини згідно з положеннями цього закону. Окремою умовою для набуття активного виборчого права на вибирання членів національної ради національної меншини у складі виборчої колегії є статус виборника-електора, який набувається згідно з положеннями цього закону.

(Стаття 32 Закону про національні ради національних меншин від 2009 року)narandzasta-tanka

Де і як можу заявити про своє бажання голосувати на виборах в національні ради національних меншин?

narandzasta-tanka

Щоб здійснити своє виборче право на виборах в національні ради національних меншин, ви повинні бути включені в окремий список виборців. Окремий список виборців – це офіційний реєстр представників національної меншини, які мають виборче право. Окремий список виборців регулярно оновлюється. Представника національної меншини включають в окремий список виборців виключно на особисте прохання. Для кожної національної ради складаються окремі списки виборців. Окремий список виборців складає Міністерство. Будь-який громадянин, що має виборче право і належить до відповідної національної меншини, може звернутися із письмовою заявою на спеціальному бланку про включення до окремого списку виборців. Представник національної меншини подає заяву про включення до окремого списку виборців органу управління місцевого самоврядування за місцем постійного проживання, у письмовій формі, на спеціальному бланку, форму якого визначає міністр, і підписує її особисто.narandzasta-tanka

Чи я можу голосувати на виборах в національні ради національних меншин, якщо я на переписі населення визначився як серб, тобто сербка?

narandzasta-tanka

Перепис населення є анонімним, неможливо перевірити, чи в окремий список виборців включено всіх, хто визначився представником національної меншини, або включено когось, хто визначився як серб. Проте у разі виявлення зловживань, що порушують систему культурної автономії національних меншин, або будь-яких інших зловживань, Міністерство може відмовити у включенні в окремий список виборців.narandzasta-tanka

Скільки підписів необхідно зібрати, щоб набути статусу виборника-електора?

narandzasta-tanka

Вибори в національну раду проводяться виборчою колегією у разі включення до списку виборців менше ніж 40% представників національної меншини. Тобто, якщо до певної національної меншини згідно з переписом входить 10.000 громадян, принаймні 4000 представників цієї нацменшини мають бути включені в окремий список виборців, щоб умови для проведення прямих виборів в національну раду вважалися виконаними.

Якщо такі умови не виконані, члени національної ради відповідної національної меншини вибираються виборчою колегією. Виборником-електором може бути будь-який представник національної меншини, кандидатуру якого підтримає:

- 20 включених в окремий список виборців представників національної меншини, якщо кількість громадян, які належать до відповідної національної меншини, згідно з даними останнього перепису населення становить менше ніж 10.000 осіб;

- 30 включених в окремий список виборців представників національної меншини, якщо кількість громадян, які належать до відповідної національної меншини, згідно з даними останнього перепису населення становить більше, ніж 10.000 осіб, але менше від 20.000 осіб;

- 45 включених в окремий список виборців представників національної меншини, якщо кількість громадян, які належать до відповідної національної меншини, згідно з даними останнього перепису населення становить більше, ніж 20.000 осіб, але менше від 50.000 осіб;

- 60 включених в окремий список виборців представників національної меншини, якщо кількість громадян, які належать до відповідної національної меншини, згідно з даними останнього перепису населення становить більше, ніж 50.000 осіб, але менше від 100.000 осіб;

- 100 включених в окремий список виборців представників національної меншини, якщо кількість громадян, які належать до відповідної національної меншини, згідно з даними останнього перепису населення становить більше, ніж 100.000 осіб.

Виборники-електори, які виконали ці умови, на окремому засіданні виборчої колегії вибирають членів ради, і їхня рада функціонує за тими самими умовами, як ті ради, члени яких обиралися прямими виборами.

( Стаття 105 Закону про національні ради національних меншин від 2009 року)