narandzasta-tanka

Ce sunt Consiliile naţionale ale minorităţilor naţionale?

narandzasta-tanka

În scopul exercitării dreptului la autoguvernare în cultură, educaţie, informare şi utilizarea oficială a limbii şi alfabetului, persoanele aparţinând minorităţilor naţionale în Republica Serbia pot alege propriile consilii naţionale. Consiliul naţional reprezintă minoritatea naţională în domeniul educaţiei, culturii, informării în limba minorităţii naţionale şi utilizării oficiale a limbii şi alfabetului, participă la procesul de luare a deciziilor sau decidă despre anumite aspecte din aceste domenii şi înfiinţează instituţii, societăţii comerciale şi alte organizaţii din aceste domenii.

(Articol 2 din Legea privind Consiliile naţionale ale minorităţilor naţionale din anul 2009)narandzasta-tanka

Care sunt competenţe ale consiliilor naţionale?

narandzasta-tanka

Consiliul naţional, în conformitate cu legea şi statutul acestuia, prin intermediul organelor sale, în mod independent:

1) adoptă şi modifică statutul consiliului naţional;

2) adoptă planul financiar, raportul financiar şi bilanţul final;

3) dispune de proprietatea din posesia sa;

4) ia decizii cu privire la denumirea, simbolurile şi ştampila consiliului naţional;

5) stabileşte propunerile pentru simbolurile naţionale, însemnele şi sărbătorile oficiale ale minorităţii naţionale;

6) înfiinţează instituţii, asociaţii, fondaţii, societăţii comerciale în domeniile culturii, educaţiei, informării şi utilizării oficiale a limbii şi alfabetului;

7) propune un reprezentant al minorităţii naţionale în consiliul pentru relaţii interetnice din unitatea administraţiei locale; 8) instituie şi acordă distincţii;

9) iniţiază adoptarea şi monitorizează implementarea legilor şi a altor reglementări din domeniul culturii, educaţiei, informării şi utilizării oficiale a limbii şi alfabetului;

10) participă la pregătirea reglementărilor şi propune modificare şi completare a reglementărilor prin care se reglementează drepturile minorităţilor naţionale în domeniul culturii, educaţiei, informării şi utilizării oficiale a limbii şi alfabetului, garantate prin Constituţie;

11) propune reglementări speciale şi măsuri provizorii în domeniile în care se realizează dreptul la autoguvernare, cu scopul realizării egalităţii depline între persoanele care aparţin minorităţii naţionale şi cetăţenii care aparţin populaţiei majoritare;

12) iniţiază procedura în faţa Avocatului poporului, a ombudsmanului provincial şi local şi a altor organe competente, în cazul în care apreciază că au fost încălcate drepturile şi libertăţile persoanelor aparţinând minorităţilor naţionale, garantate prin Constituţie şi lege;

13) iniţiază procedura menţionată sub punctul;

12) al prezentului articol în numele persoanelor aparţinând minorităţilor naţionale, cu obţinerea prealabilă a împuternicirii scrise;

14) ia atitudini, lansează iniţiative şi ia măsuri în legătură cu toate aspectele care sunt direct legate de poziţia, identitatea şi drepturile minorităţii naţionale;

15) ia decizii cu privire la alte aspecte care îi sunt încredinţate prin lege.

(Articol 10 din Legea privind Consiliile naţionale ale minorităţilor naţionale)narandzasta-tanka

Când vor avea loc alegerile pentru Consiliile naţionale ale minorităţilor naţionale?

narandzasta-tanka

S-a stabilit ca ziua alegerilor să fie duminică, 26 octombrie 2014.


(Alineatul 4 din Decizia privind programarea alegerilor pentru membrii consiliilor naţionale ale minorităţilor naţionale)narandzasta-tanka

Ce fel de alegeri pentru Consiliile naţionale ale minorităţilor naţionale există?

narandzasta-tanka

Membrii consiliului naţional sunt aleşi prin vot direct sau prin intermediul adunării electorale.

(articol 29. din Legea privind modificările şi completările legii privind Consiliile naţionale ale minorităţilor naţionale)narandzasta-tanka

Când sunt organizate alegerile directe, şi când alegerile prin intermediul adunării electorale?

narandzasta-tanka

Alegerile directe pentru membrii consiliilor naţionale sunt organizate în cazul în care cu 24 de ore înainte de programarea alegerilor, pe lista electorală specială a minorităţii naţionale s-au înscris peste 40% din persoanele aparţinând minorităţii naţionale, conform datelor de la ultimul recensământ al populaţiei. Pentru a se stabili dacă au fost îndeplinite condiţiile pentru organizarea alegerilor directe, Ministerul formează provizoriu liste electorale speciale ale minorităţilor naţionale, cu 24 de ore înainte de programarea alegerilor. Alegerile prin intermediul adunării electorale sunt organizate în cazul în care nu au fost îndeplinite condiţiile pentru organizarea alegerilor directe şi în cazul în care, după dizolvarea consiliului naţional, noile alegeri se programează în termen de 60 de zile de la data dizolvării.

(articol 100. din Legea privind Consiliile naţionale ale minorităţilor naţionale)narandzasta-tanka

Cine poate participa la alegerile pentru consiliile naţionale ale minorităţilor naţionale?

narandzasta-tanka

O persoană aparţinând minorităţii naţionale obţine drept de a alege membri ai consiliului naţional dacă îndeplineşte condiţiile generale privind obţinerea dreptului electoral activ, prevăzute prin Constituţie şi legea. O condiţie specială pentru obţinerea dreptului electoral activ pentru alegerea membrilor consiliului naţional este înscrierea pe lista electorală specială a minorităţii naţionale, în conformitate cu dispoziţiile acestei legi. O condiţie specială pentru obţinerea dreptului electoral activ pentru alegerea consiliului naţional al minorităţii naţionale prin intermediul adunării electorale este statutul de cetăţean elector, care se obţine conform dispoziţiilor acestei legi.

(Articol 32 din Legea privind Consiliile naţionale ale minorităţilor naţionale din anul 2009)narandzasta-tanka

Unde şi cum pot aplica ca să votez la alegerile pentru consiliile naţionale ale minorităţilor naţionale?

narandzasta-tanka

Ca să exercităţi dreptul electoral în cadrul alegerilor pentru consiliile naţionale ale minorităţilor naţionale, trebuie să fiţi înscris pe lista electorală specială. Lista electorală specială reprezintă evidenţa oficială pe care se înscriu persoanele aparţinând minorităţii naţionale cu drept de vot. Lista electorală specială este permanentă şi se actualizează în mod curent. O persoană aparţinând minorităţii naţionale este înscrisă pe lista electorală specială exclusiv la solicitarea personală. Pentru fiecare consiliul naţional există câte o listă electorală specială. Evidenţa listei electorale speciale intră în competenţa Ministerului. Fiecare cetăţean cu drept de vot, persoană aparţinând minorităţilor naţionale, poate solicita în scris, pe un formular special, înscrierea pe lista electorală specială. Cererea de înscriere pe lista electorală specială este depusă de către persoana aparţinând minorităţii naţionale la autoritatea unităţii administraţiei locale, în funcţie de domiciliul, în scris, pe formularul special, care este stabilit de ministru şi semnat personal.narandzasta-tanka

Pot să votez la alegerile pentru consiliile naţionale ale minorităţilor naţionale deşi m-am declarat sârb, anume sârboaică, la recensământul populaţiei?

narandzasta-tanka

Recensământul populaţiei este anonim şi nu există posibilitatea de a verifica dacă pe lista electorală specială sunt înscrişi toţi cetăţeni care în cadrul recesământului s-au declarat ca persoane aparţinând minorităţii naţionale, sau a mai fost înscrisă şi vre-o persoană care s-a declarat sârb la recensământ. Totuşi, în cazul în care este vorba de abuzuri care subminează sistemul de autonomia culturală a minorităţilor naţionale, sau de o altă formă de abuz, Ministerul are posibilitatea de a refuza înscrierea pe lista electorală specială.narandzasta-tanka

Câte semnături sunt necesare pentru a obţine statutul de cetăţean elector?

narandzasta-tanka

Prin intermediul adunării electorale se aleg aceste consilii ale căror membri sunt înscrişi pe lista electorală specială într-un procent mai mic de 40. Adică, dacă o anumită minoritate naţională conform recensământului numără 10.000 de membri, trebuie cel puţin 4.000 de membri personal înscrişi pe lista electorală specială pentru a crea condiţii de organizarea alegerilor pentru consiliul naţional în mod direct şi imediat.

Pentru aceste minorităţii naţionale este prevăzut ca membrii consiliului să fie aleşi prin intermediul adunării electorale, iar elector poate fi orice persoană aparţinând minorităţii naţionale a cărei candidatură este susţinută de:

- 20 de persoane aparţinând minorităţii naţionale înscrise pe lista electorală specială, în cazul minorităţii naţionale al cărei număr, conform rezultatelor de la ultimul recensământ al populaţiei, este sub 10.000 de persoane;

- 30 de persoane aparţinând minorităţii naţionale înscrise pe lista electorală specială, în cazul minorităţii naţionale al cărei număr, conform rezultatelor de la ultimul recensământ al populaţiei, depăşeşte 10.000 de persoane, dar este sub 20.000 de persoane;

- 45 de persoane aparţinând minorităţii naţionale înscrise pe lista electorală specială, în cazul minorităţii naţionale al cărei număr, conform rezultatelor de la ultimul recensământ al populaţiei, depăşeşte 20.000 de persoane, dar este sub 50.000 de persoane;

- 60 de persoane aparţinând minorităţii naţionale înscrise pe lista electorală specială, în cazul minorităţii naţionale al cărei număr, conform rezultatelor de la ultimul recensământ al populaţiei, depăşeşte 50.000 de persoane, dar este sub 100.000 de persoane;

- 100 de persoane aparţinând minorităţii naţionale înscrise pe lista electorală specială, în cazul minorităţii naţionale al cărei număr, conform rezultatelor de la ultimul recensământ al populaţiei, depăşeşte 100.000.

Electorii care îndeplinesc această condiţie, aleg membri ai consiliului în cadrul adunării speciale, şi consiliul lor funcţionează sub aceleaşi condiţii ca şi consiliile alese în mod direct.

(Articol 105 din Legea privind Consiliile naţionale ale minorităţilor naţionale din anul 2009)