Izborna lista za Nacionalni savet egipatske nacionalne manjine - DA SE ZNAMO Nezir Keljmendi

Kandidati:

  1. Nezir Keljmendi, 1965, dipl. defektolog, Novi Beograd
  2. Sali Memeti, 1962, dipl. islamski teolog, Novi Beograd
  3. Sevrija Fejzula, 1958, viša medicinska sestra, Surčin
  4. Samir Keljmendi, 1987, student stomatologije, Novi Beograd
  5. Agron Hasani, 1972, mašinski tehničar, Zemun Polje
  6. Mirsada Fejzula, 1982, mediciska sestra, Surčin
  7. Adnan Rama, 1984, komunalni radnik, Zemun Polje
  8. Mirsad Fejzula, 1990, strukovni inženjer elektotehnike, Surčin
  9. Pakize Keljmendi, 1995, pedijatrijska sestra, Novi Beograd

Nosilac liste

Nezir Keljmendi

Nezir Keljmendi

dipl. defektolog, rođen 1965. godine

Program liste

 • - Kultura
 • - Obrazovanje
 • - Obaveštavanje
 • - Službena upotreba jezika i pisma