Izborna lista za Nacionalni savet bunjevačke nacionalne manjine - BUNjEVAČKA STRANKA - SRĐAN EVETOVIĆ

Kandidati:

  1. Srđan Evetović, 1981, privatnik, Subotica
  2. Veljko Vojnić, 1959, dipl. građevinski inženjer, Subotica
  3. Renata Babić, 1973, organizator robnog prometa, Subotica
  4. Vojislav Orčić, 1958, profesor civilne odbrane, Subotica
  5. Stipan Ćakić, 1968, ekonomski tehničar, Subotica
  6. Ljiljana Tot, 1960, pomoćni radnik u prosveti, Subotica
  7. Zdravko Lacić, 1966, pogonski električar za automatiku, Subotica
  8. Marija Milodanović, 1960, profesor razredne nastave, Subotica
  9. Igor Suknović, 1976, radnik, Tavankut
  10. Vince Evetović, 1948, penzioner, Subotica
  11. Helena Suljić, 1974, magistar ekonomskih nauka, Subotica
  12. Nataša Bačić, 1964, dipl. ekonomista, Subotica
  13. Alisa Miranović, 1978, ženski frizer, Donji Tavankut
  14. Ivan Vojnić, 1965, medicinski tehničar, Subotica
  15. Ivan Dulić, 1991, student, Subotica
  16. Dajana Suknović, 1982, apsolvent, Donji Tavankut
  17. Aleksandra Vojnić Tunić, 1986, inženjer saobraćaja, Subotica
  18. Stipan Vojnić Tunić , 1957, mašinski tehničar, Stari Žednik

Nosilac liste

Srđan Evetović

Srđan Evetović

privatnik, Rođen 1981. godine

Program liste

 • - Kultura
 • - Obrazovanje
 • - Obaveštavanje
 • - Službena upotreba jezika i pisma