Izborna lista za Nacionalni savet bunjevačke nacionalne manjine - Bunjevačka matica - Marko Marjanušić

Kandidati:

  1. Marko Marjanušić, 1942, inženjer zaštite na radu, Subotica
  2. Tamara Babić, 1977, dipl. ekonomista, Subotica
  3. Mijo Mandić, 1949, dipl. inženjer arhitekture, Subotica
  4. Andrija Peić Tukuljac, 1937, doktor poljoprivrednih nauka, Subotica
  5. Dragoljub Poljaković, 1950, mašinski inženjer, Subotica
  6. Jadranka Tikvicki, 1973, nastavnik, Subotica
  7. Zvonimir Stantić, 1955, politikolog, Subotica
  8. Stipan Rogić, 1950, hemijski tehničar, Subotica
  9. Đurđica Skenderović, 1947, ekonomista, Subotica
  10. Lazar Jaramazović, 1947, elektormehaničar, Subotica
  11. Ivan Skenderović, 1942, dipl. inženjer elektrotehnike, Subotica
  12. Branka Marki, 1957, učiteljica, Subotica
  13. Stipan Šarčević, 1943, inžinjer i teolog, Subotica
  14. Gavro Radnić, 1946, mašinski tehničar, Subotica
  15. Ivana Dulić, 1944, slikar u tehnici slame, Subotica
  16. Bartul Vojnić Hajduk, 1949, inženjer obućarske-kožarske tehnologije, Subotica
  17. Tomislav Kopunović, 1935, bravar, Subotica
  18. Marija Bošnjak, 1954, teleprintista, Subotica
  19. Zoran Gabrić, 1961, poljoprivrednik, Subotica

Nosilac liste

Marko Marjanušić

Marko Marjanušić

inženjer zaštite na radu, rođen 1942. godine

Program liste

 • - Kultura
 • - Obrazovanje
 • - Obaveštavanje
 • - Službena upotreba jezika i pisma