Izborna lista za Nacionalni savet bunjevačke nacionalne manjine - "BUNJEVAČKA LIGA" Branko Tot

Kandidati:

  1. Branko Tot, 1955, pravnik, Palić
  2. Bela Ivić, 1944, penzioner, Novi Žednik
  3. Marina Španović, 1963, ekonomski tehničar, Subotica
  4. Emil Dulić, 1982, preduzetnik, Subotica
  5. Vladimir Mandić, 1945, nastavnik, Subotica
  6. Branka Bogojević, 1984, prerađivač mleka, Subotica
  7. Nebojša Stipančević, 1982, tehničar štampe, Subotica
  8. Davor Buljovčić, 1992, medicinski tehničar, Subotica
  9. Mirta Ištvanović, 1989, student, Kelebija
  10. Marija Dulić, 1961, preduzetnik, Subotica

Nosilac liste

Branko Tot

Branko Tot

pravnik, rođen 1955. godine

Program liste

 • - Kultura
 • - Obrazovanje
 • - Obaveštavanje
 • - Službena upotreba jezika i pisma