Arhiva Vesti

13.08.2014.

Bošnjak: Izbori za nacionalne savete planirani za oktobar

crta

Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave treba da donese podzakonska akta kako bi mogle da se primene odredbe Zakona o savetima nacionalnih manjina kaže državni sekretar Ivan Bošnjak

Ministar državne uprave i lokalne samouprave Kori Udovički bi do kraja meseca trebalo da donese podzakonska akta u vezi sa već izmenjenim Zakonom o nacionalnim savetima nacionalnih manjina, pa u tom resoru predviđaju da će izbori za te savete biti održani do 30. oktobra.

 

Izmenjeni zakon usvojen je u parlamentu 23. maja, a podzakonska akta se odnose na način upisa i vođenja posebnog biračkog spiska, način upisa i vođenja Registra nacionalnih saveta nacionalnih manjina i na sadržaj obrasca za prikupljanje potpisa birača koji podržavaju elektore.

 

Odluku o raspisivanju izbora za članove nacionalnih saveta donosi ministar, kaže državni sektretar u resoru državne uprave i lokalne smaouprave Ivan Bošnjak uveren da izmenjeni zakon donosi nova, kako kaže, jasnija pravila koja će poboljšati čitav sistem nacionalnih saveta nacionalnih manjina u Srbiji.

Pre svega, napominje, biće poboljšanja komunkacija manjinskih zajednica sa centralnim i lokalnim vlastima, ali i njihova kulturna autonomija, odnosno svi segmenti koji su u zakonskim okvirom dati u nadležnost nacionalnim savetima.

 

„U ranijem periodu bilo je problema kod raspustanja nacionalnih saveta i sproveđenja izbora u nadleznosti CIKa“, podsetio je Bošnjak.

 

On je u izjavi za Tanjug ukazao da je izmenama zakona nadležnost za sprovođenje izbora prešla sa CIK-a na Republičku izbornu komisiju čime je rešen problem nedovoljno stručne prirode organa koji sprovode izbore za clanove saveta.

 

Potrebno je, ocenio je Bošnjak, ostaviti dovoljno vremena pripadnicima nacionalnih manjina da se upišu u poseban birački spisak s obzirom na to da od broja upisanih zavis da li će pripadnici jedne nacionalne manjine članove za savet birati na neposrednim izborima ili na izborima putem elektorske skupštine.

 

Izmenama i dopunama Zakona o nacionalnim savetima nacionalnih manjina nisu obuhvaćene odredbe koje je Ustavni sud u februaru stavio van snage jer se prilikom usvajanja ovih izmena išlo na preciznije određivanje samog postupka izbora za nacionalne savete, kaže Bošnjak koji očekuje da će se u narednom periodu pristupiti i rešavanju ovog pitanja.

 

Očekuje, kaže, i da se početkom godine počne sa izradom novih izmena i dopuna ili potpuno novog zakona.

 

Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave je intenziviralo poslove koji se tiču unapređenja i ažuriranja posebnog biračkog spiska nacionalne manjine, koji Ministarstvo vodi kao službenu evidenciju i u elektronskoj formi.

 

Inače, prema trenutnom stanju upisanih pripadnika nacionalnih manjina u poseban birački spisak veći broj nacionalnih manjina ispunjavaju uslov za neposredne izbore, a samo pojedine manjine će savete birati putem elektorske skupštine.

crta