Arhiva Vesti

17.10.2014.

Kampanja „Izađi i glasaj, amen sijam but Roma“ za izbore za Nacionalni savet romske nacionalne manjine Republike Srbije

narandzasta-tanka

SKRUG – Liga Roma, kao neutralni posmatrač, drugom po redu konferencijom želi široj javnosti, a pre svega što većem broju romske populacije, da predstavi sve nosioce izbornih lista za Nacionalni savet romske nacionalne manjine, a samim izbornim listama da da jednake šanse da prezentuju svoje programe za napređenje položaja Roma, kroz izlaganje, diskusiju i pitanja novinara.

narandzasta-tanka

crta

Stalna konferencija romskih udruženja građana (SKRUG) – Liga Roma je naslednica neformalne koalicije nevladinih organizacija – LIGA ZA DEKADU ROMA (2006). Liga Roma okuplja 75 organizacija civilnog društva u Srbiji sa ciljem da se osigura kontinuirano praćenje i efektivno sprovođenje utvrđenih Strategija za unapređenje položaja Roma.

crta

Stalna konferencija romskih udruženja građana (SKRUG) – Liga Roma je prva NVO koja želi da nadgleda izbore, u cilju njihove demokratizacije i animira romsku nacionalnu manjinu da se uključi u proces izbora i upiše u poseban birački spisak.

crta
U skladu sa planiranim aktivnostima kampanje “IZAĐI I GLASAJ, amen sijam but Roma, a povodom predstojedih  izbora nacionalnih saveta nacionalnih manjina, Stalna konferencija romskih udruženja građana (SKRUG) – Liga  Roma organizovala je drugu po redu konferenciju za novinare 14.10.2014. godine, u prostorijama Medija centra. Ovom konferencijom SKRUG – Liga Roma je široj javnosti, a pre svega romskoj populaciji, predstavila nosioce  izbornih lista za Nacionalni savet romske nacionalne manjine, kao i njihove programe.

crta

Na konferenciji su govorili (po redosledu prijavljivanja RIK-u):
Muhamed Osman (lista Savez za promene – Ljudi po meri čoveka)
Duško Jovanović (lista Naša romska lista – Duško Jovanović)
Vladan Stanojević (lista Asocijacija Roma Srbije – Vladan Stanojević)
Miroslav Milanović (lista Anglunipe-Napredak Dragoljub Ackovid)
Vitomir Mihajlović (lista Romi za bolju bududnost)
Nenad Tairović (lista Romi za Srbiju – Nenad Tairović)
Ferhad Saiti (lista – Grupa birača Romi za Evropu)
Nosioci ostalih lista nisu se odazvali pozivu.

crta

Muhamed Osman ispred Saveza za promene – Ljudi po meri čoveka, istakao je da se moraju pronadi sistemska  rešenja za oblasti u kojima su Romi ugroženi, kao što su obrazovanje, zapošljavanje, zdravlje i stanovanje.

crta

Napomenuo je da njihov program sadrži 11 programskih mera, od kojih su najvažnije uključivanje romske dece u  školovanje, poboljšavanje stambenih uslova i humano raseljavanje Roma, zapošljavanje kroz dodelu subvencija,  pravna pomod žrtvama, kao i radio i TV program na romskom jeziku.

crta

Duško Jovanović, nosilac liste Naša romska lista – Duško Jovanovid, naglasio je da preko 70% žena čini odbornike na njihovoj listi, kao i da imaju i mladih a i iskusnih članova u timu. U Vojvodini se puno uradilo u institucijama, što se  tiče pitanja Roma, i taj model bi valjalo preslikati na celu zemlju. U samom izveštaju Evropske komisije u procesu  pridruživanja Srbije EU, spominje se pozitivan rezultat u sferi zapošljavanja Roma. Neophodno je uvođenje romskog  jezika u sve škole, što jeste zakonski regulisano ali nije sprovedeno van Vojvodine.

crta

Vladan Stanojević iz Asocijacije Roma Srbije naglasio je da je došlo do kršenja ustava prilikom ovog izbornog procesa. Što se tiče njihovog programa, na prvom mestu je borba protiv rasizma i diskriminacije, kao i predlog da 3-5% državnog budžeta treba odvojiti za Rome. Požalio se na nedovoljno izveštavanje medija o predstojedim izborima, kao i činjenice da vedina romske populacije ne zna dovoljno o samom procesu upisa u poseban birački spisak.

crta

Miroslav Milanović ispred liste Anglunipe – Napredak Dragoljub Acković, istakao je diskriminaciju zbog odsustva sredstava iz budžeta kad su u pitanju predstojedi izbori I naglasio da oni neće dozvoliti upliv političkih stranaka kad je u pitanju nacionalni savet. Njihov tim čini dosta obrazovanih, mlađih ljudi, koji su bez adekvatnog zaposlenja, kao i ljudi koji se preko 30 godina bave romskom problematikom.

crta

Vitomir Mihajlović, nosilac liste Romi za bolju bududnost, osvrnuo se na dosadašnje rezultate nacionalnog saveta, čiji  je predsednik. Spomenuo je afirmativne mere za upise učenika u škole, kao i projekat zdravstveni medijatori, koji se pokazao vrlo uspešnim. U 173 škole postavljeni su pedagoški asistenti, a u sudovima prevodioci za romski jezik.

crta

Nenad Tairović, nosilac liste Romi za Srbiju, istakao je da se oni zalažu za poštovanje zakona o nacionalnim manjinama. Ideja im je da sarađuju sa državom da se pomogne Romima, kao i da ih uključe u sistem. Njih podržava  Savez društava Roma republike Srbije, koji je osnovan 1969. godine.

crta

Ferhad Saiti iz Grupe birača Romi za Evropu, naglasio je da je važan deo njihovog programa saradnja sa ministarstvima za ulazak Srbije u EU. Potrebno je sprečiti odliv stanovništva i podstadi osnivanje kulturno-umetničkih društava i sportskih klubova. Za Rome je važno da sačuvaju korene, s obzirom na to da je primedeno da deo njih izbegava da se izjasni kao Romi. Takođe, jako je bitno da se obezbede stipendije za učenike, kao I ojačaju romski mediji, pošto vlada nedovoljna informisanost romske populacije. On je istakao da je jedna od najbitnijih stavki njihovog programa borba protiv kriminala i narkomanije.Posle predstavljanja programa, usledila je diskusija sa prisutnima.

crta