nema kategorije

30.09.2014.

Ana Tomanova-Makanova: Stranke ne finansiraju izbore za nacionalne savete

narandzasta-tanka

Sve što je Slovačka stranka juče navela u pismu premijeru Aleksandru Vučiću o nejednakim uslovima za sve učesnike na izborima za savete nacionalnih manjina je neodgovorno, netačno i nedokazivo, tvrdi Ana Tomanova-Makanova, predsednica Nacionalnog saveta slovačke nacionalne manjine. Ona je i potpredsednica Skupštine AP Vojvodina i funkcioner Demokratske stranke, pa i sa tih pozicija može da odgovori na optužbe Slovačke stranke, koja je ukazala da „dok stranke koje su u pokrajinskoj vladi DS, LSV, SVM imaju na stotine miliona dinara na raspolaganju za finansiranje izbornih aktivnosti kandidata njihovih lista, za sve druge učesnike na izborima nije predviđen ni dinar iz budžeta”.

narandzasta-tanka

crta

„Za sve što je tu navedeno pokušajte negde da nađete dokaz pa ćete videti da to nije tako”, kaže Tomanova-Makanova, koja se i sada kandidovala na izborima zakazanim za 26. oktobar i dalje objašnjava:

crta

Stranke koje su na vlasti u pokrajini, a i one koje su u opoziciji, uopšte ne finansiraju izborne aktivnosti oko nacionalnih saveta. Odgovorno tvrdim da ni u budžetima bilo kog pokrajinskog sekretarijata, ni u Skupštini Vojvodine, nisu određena nikakva sredstva i nema ih za ove vrste aktivnosti”.

crta

Kako finansirate izborne aktivnosti za nacionalne savete?

crta

Pravo pitanje. Znači, država organizuje izbore i država bi trebalo, na osnovu novog Zakona o nacionalnim savetima nacionalnih manjina, da vodi računa i o finansijama. Pošto je sada sprovođenje izbora u nadležnosti Republičke izborne komisije znači da bi liste koje učestvuju trebalo da dobiju bar neka sredstva kako bi se izborne aktivnosti mogle legalno sprovoditi. Kao i na parlamentarnim, republičkim ili svim ostalim izborima…

crta

Da se opredele budžetska sredstva za svaku listu, pošto se proglasi zbirna izborna lista?

crta

Naravno. Međutim, u budžetu Republike Srbije za te aktivnosti uopšte nije bilo ništa planirano. Navodno je rečeno da će možda biti posle rebalansa koji se planira za kraj septembra, tako da o tome još ništa ne znamo. Smatram da bi to trebalo stvarno da se uradi na nivou države, legalno, kao i kod svih drugih izbora, zato što tako otklanjate bilo kakvu sumnju da iza nekih lista stoje političke stranke ili ko god već.

crta

Vi ste se opet kandidovali?

crta

Naravno, ali ispred grupe birača. Nema veze ni sa kakvim političkim strankama. Na mojoj listi ima više nestranačkih kandidata, pošto mislim da nacionalni saveti treba da se bave samo sa četiri oblasti, na osnovu zakona – informisanje, obrazovanje, kultura i službena upotreba jezika. I tu moraju da budu kompetentni ljudi, koji se time bave celog života u svojoj struci, kako bi mogli da doprinesu razvoju… Pored finansiranja, međutim, postoji još jedan problem – to što je posebni birački spisak, po Ustavu i zakonu, dobrovoljan. Mislim da bi nekako država morala da vodi računa da se ti spiskovi ažuriraju, da se tu pozivaju mladi koji su napunili 18 godina… To nije obaveza samih manjina, to je obaveza naše države, jer je naša država donela takve zakone.

crta

Koliko se Slovaka prijavilo?

crta

Oko 31.000. Na poslednjem popisu nas je bilo 52.000.

crta

Nije loš odziv, više od 50 odsto.

crta

Nije loše, naravno. Pre četiri godine se pravila kampanja da se upišu, pošto je to bilo prvi put da se biraju neposredno nacionalni saveti. Ali, mora o tome stalno da se priča. Nije dovoljno da pričaju samo pripadnici nacionalnih manjina o svojim pravima, ili nacionalni saveti, ili Matica slovačka. Važno je da država to radi jer to su zakoni države. I naravno, mora da se obezbedi da se to na neki način finansira. Nije reč samo o sredstvima za štampanje plakata, nego i o bar jednoj dnevnici za predstavnike izbornih lista u proširenom sastavu biračkih odbora. Kada bi se to organizovalo kao kod „velikih” izbora, gde stranke dobiju sredstva za izborne aktivnosti i onda moraju da ih opravdaju, ne bi bilo nikakvih sumnji, sve bi bilo otvoreno. Ovako moraš da tražiš sponzore, donatore, a sve, kao, organizuje država.

crta

Slovačka stranka kaže i da postoji problem kontrolisanja da li su obezbeđeni isti uslovi za sve učesnike izbora u pristupu javnim i privatnim štampanim i elektronskim medijima, ko će da kontroliše ko je i koliko sredstava uložio u izbornu kampanju svoje liste i odakle mu ta sredstva

crta

Kada je reč o medijima tu je sve zakonom regulisano i svi mediji moraju da vode računa da ne prekrše zakonske odredbe u vezi sa ravnopravnim nastupom učesnika izbora. A ono što govore o novcu, da pokrajinske stranke finansiraju milionima, milijardama, pa navode da DS daje šest miliona… Pa DS već dve godine ima blokiran račun, nema za struju, a kamoli za finansiranje bilo čega drugog. To što govore o novcu je nelogično i ne mogu to da dokažu. Jednostavno, nema tih sredstava, ni u pokrajini ni u strankama.

crta

 B. Baković
crta
Izvor: Politika